Fastigheter

Inte lika lönsamt efter finanskrisen 2008

” För mellan tio till tjugo år sedan var fastighetsinvesteringar ofta en säker väg till rikedom. Det var möjligt för investerare att låna hela köpebeloppet, fastigheterna steg snabbt i värde och kunde säljas för mer än vad de kostade investeraren. Efter finanskrisen 2008 förändrades läget då ett antal åtgärder infördes i Sverige för att förhindra att en bolånekris liknande den i USA skulle uppstå även här.

Numera är det alltså inte möjligt att låna till hela inköpsbeloppet för fastigheten, utan investeraren måste ha tillgång till ett ganska stort startkapital för att kunna ge sig in på marknaden. Fastighetsbranschen är inte längre ett snabbt sätt att bli rik utan bör snarare idag betraktas som en långsiktigt investering. ”

Läs hela artikeln om fastighetsekonomi!

Fastigheter

Investera i en lantbruksfastighet:

” När du letar efter andra typer av jordbruksfastigheter spelar andra faktorer in. Ska du ha djur måste ladugårdar och utomhusinhägnader vara i gott skick. Det är också viktigt att dessa konstruktioner uppfyller de krav som ställs på stallmiljön av Jordbruksverket. Om du planerar att ha nötkreatur och tänker bygga en ny ladugård på fastigheten du köper, måste du ha i åtanke att den måste uppföras så att du kan ha djuren i lösdrift. Därför måste det finnas nog med utrymme för detta. Ska du investera i en hästgård är även andra faktorer viktiga. Den som tränar hästar som tävlar i trav eller andra hästsporter gör bäst i all leta efter en hästgård som ligger nära de största tävlings- och träningsbanorna. Den som tävlar flitigt i Danmark och Tyskland men som ändå vill förbli bosatt i Sverige bör överlägga att basera sig i södra Skåne. ”

Tips för olika typer av fastigheter finner du på följande sida!