Fastigheter

Köpa lantbruk!

Investera i en lantbruksfastighet:

” När du letar efter andra typer av jordbruksfastigheter spelar andra faktorer in. Ska du ha djur måste ladugårdar och utomhusinhägnader vara i gott skick. Det är också viktigt att dessa konstruktioner uppfyller de krav som ställs på stallmiljön av Jordbruksverket. Om du planerar att ha nötkreatur och tänker bygga en ny ladugård på fastigheten du köper, måste du ha i åtanke att den måste uppföras så att du kan ha djuren i lösdrift. Därför måste det finnas nog med utrymme för detta. Ska du investera i en hästgård är även andra faktorer viktiga. Den som tränar hästar som tävlar i trav eller andra hästsporter gör bäst i all leta efter en hästgård som ligger nära de största tävlings- och träningsbanorna. Den som tävlar flitigt i Danmark och Tyskland men som ändå vill förbli bosatt i Sverige bör överlägga att basera sig i södra Skåne. ”

Tips för olika typer av fastigheter finner du på följande sida!